Giới thiệu - Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ ITESO

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng nâng tầm các doanh nghiệp Việt,

Công ty TNHH Tư Vấn & Chuyển Giao Công Nghệ ITESO phấn đấu trở thành

doanh nghiệp tư vấn Marketing online hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

Với khách hàng

  •  Giúp khách hàng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và nhân hiệu một cách bài bản, chuyên nghiệp.
  • Giúp đưa sản phẩm doanh nghiệp đến khách hàng bằng cách Nhanh nhất - Rộng rãi nhất - Chi phí thấp nhất.

Với người lao động

  • Tạo môi trường làm việc Chuyên nghiệp - Năng động - Sáng tạo - Nhân văn.
  • Tạo điều kiện cho Người lao động Phát triển bản thân - Thăng tiến sự nghiệp.
  • Đưa Người lao động trở thành niềm tự hào của công ty, gia đình và thế hệ kế cận

Với xã hội

  • Phát triển tư duy toàn cầu hoá của doanh nhân & doanh nghiệp Việt.
  • Đem giá trị tốt đẹp đến cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt.
  • Cùng nhau cống hiến vì một cộng đồng giàu, đẹp, văn minh, hiện đại.

TRIẾT LÝ ITESO

1 - Làm việc theo Chu trình PDCA

Plan: Là việc hoạch định và lập kế hoạch cụ thể cho công việc.

Do: Là triển khai và thực hiện ngay kế hoạch đó.

Check: Nghĩa là kiểm tra lại những công việc mình đã thực hiện.

Action: Hành động cải tiến, tiêu chuẩn hóa thành Quy Trình Chuẩn.

2 - Làm hết việc chứ không làm hết giờ

3 - Người tài là người làm được những việc mà người khác không làm được

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Bao gồm 6 quan điểm: là tiền đề, gốc rễ phát triển của giá trị cốt lõi ITESO

TÂM – TẦM – TÀI – TIỆN – TỐC – TÍN

nut-1Tâm: Làm việc phải xuất phát từ tâm, mong muốn giúp người khác phát triển.

nut-1Tầm: Là tầm nhìn dựa vào trí tuệ, tài năng và tư duy dự đoán xu hướng phát triển trong tương lai.

nut-1Tài: Mỗi cá nhân ITESO luôn có ít nhất một tài năng nhất định để tạo thành một tổ chức “toàn tài”

nut-1Tiện: Mọi công việc làm có quy trình để tiện lợi trong công việc, trong sinh hoạt và trong giao tiếp

nut-1Tốc: Làm việc phải đặt mục tiêu nhanh, hoàn thành trước thời gian quy định (nhanh nhưng không ẩu,  nhanh nhưng chắc)

nut-1Tín: Đặt chữ Tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ tín như bảo vệ tính mạng của chính mình.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

nut-1Văn hóa ITESO: Làm gì cũng phải có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, hành động mạnh mẽ, liên tục kiểm tra cải tiến , tiêu chuẩn hóa thành quy trình chuẩn

nut-1Văn hóa Gia đình: Mỗi thành viên là anh, là chị, là em trong một gia đình. Luôn yêu thương và làm việc cùng nhau; cùng chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.

nut-1Văn hóa Ước mơ: ITESO giúp mỗi thành viên xây dựng ước mơ, lập kế hoạch chiến lược đạt ước mơ, tạo mọi điều kiện để thành viên đạt ước mơ.

nut-1Văn hoá xây dựng: Mọi nhân viên đầu được đóng góp ý tưởng, ý kiến, sáng kiến về những công việc hay hoạt động của doanh nghiệp.

nut-1Văn hóa ứng xử: Cảm ơn - Xin lỗi; văn hóa Khen – Chê

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi theo form sau.

operator_support_boy-512

TOP